Ευάγγελου Φλωράκη 1, Τ.Θ. 11108, 2550 Δάλι

22441164

22441165

schoolcom.idaliou@
cytanet.com.cy